وقایع مهم بازارهای مالی دنیا

بازارهای مالی دنیا مکانی برای رشد و توسعه اقتصاد های خرد و کلان می باشد. بازارهای مالی دنیا بازارهایی هستند، که در آن افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند به داد و ستد اوراق ضمانت شده مالی، کالا ها و دیگر دارایی های مالی در قیمت‌هایی که تابع عرضه و تقاضا هستند، بپردازند. اوراق ضمانت شده شامل…